مهندسی تکنولوژی جوشکاریبابیت ریزی

با تکنیک Continues Trimetal StSt Invariable StSt و توانایی تحمل حرارتهای بسیار زیاد بابیت ریزی یاتاقان و انجام یاتاقانهای Trimetal به طور کلی و بر اساس تحمل بار ، دو دسته 173 اصلی

立即联系/Live Chat